Upphovsrätt:

Vi vill i det här arbetet lära oss mer om internet, upphovsrätt och källkritik och genom att blogga har vi fått igång riktiga och viktiga diskussioner.

Bilder vi använder:

Vem äger bilderna vi hittar på nätet? Det är en av frågeställningarna som vi diskuterade när vi själva la ut en bild vi tagit. Vi har jobbat med att hitta fria bilder (CC) via avancerad sökning på Google, använt Pixabay, flickr och Wikimedia. Då många elever använder sociala medier fick vi också bra diskussioner om äganderätten till bilder de själva tagit.

Vi har bestämt att vi inte vill dela med oss av de bilder vi tagit själva, så vi har inte lagt någon CC-licens på sidan.

Vi har främst arbetat med eget material, men i de fall vi använt bilder från Pixabay har vi skrivit det under. Inför Vi i femman ville de gärna från radio att vi skulle lägga ut material på deras sida och de bad oss om tillåtelse, men vi ville också dokumentera vårt arbete på sidan. Vi hade med oss en egen fotograf som tog jättefina bilder från hela resan och dessa fick vi använda fritt om vi skrev vem som tagit dem. Loggan från Vi i femman ville vi också gärna använda så vi mejlade till Sveriges radio och fick lov att använda den i bloggen i samband med att vi skrev om tävlingen. Ge och ta. Vi har också under resans gång lärt oss att man inte får fota böckers framsidor, så vi försöker tänka på det när vi ska ta egna bilder.

Källor:

Genom att själva skriva en Om-sida och förklara vilka vi är och vad vi har för syfte med vår blogg skapade den nyfikenhet att se hur det är på andra sidor på nätet. Vi letade till exempel efter vilka som låg bakom sidan Unga fakta och 123fakta för att ta reda på om vi kan lita på informationen eller inte. Vi kom fram till att det ibland kan vara svårt att se vem som skrivit sidan och då ska vi vara vaksamma på innehållet. Vi har även tittat på UR´s program Är det sant? om hur man är källkritisk. Där fick vi tipsen att svara på frågorna Vem? Vad? Hur? När? och Varför? som numera sitter uppsatta i klassrummet.

I arbetet med förklarande texter som vi just nu arbetar med tittar vi på hur vi kan lita på källorna och om Wikipedia är en säker källa eller inte.Vi hade även frågeställningen som tema på ett föräldramöte här i mars och det väckte debatt hos föräldrarna också. Det är ingen lätt uppgift att hitta svar på alla frågor, men oerhört nyttig.